Eiendomsskatt 2023

Eiendomsskattelisa for Tynset kommune legges ut til offentlig ettersyn ved servicetorget i rådhuset den 1. mars.

Listene blir liggende ute til 12 april og de er også tilgjengelige fra kommunens hjemmeside.

Alle eiere fikk i 2020 meldingsbrev om vedtatt takst for perioden 2020-2030.

Alle eiere av eiendom med ny eller endret takst fra og med 2023 vil få tilsendt melding om dette.

Eventuelle klager på eiendomsskatten må framsettes skriftlig til kommunen innen 6 uker fra melding om vedtatt takst eller utlegging av listene til offentlig ettersyn.

Klagefrist i 2023 er 12. april.

Eiendomsskatt - skatteliste til offentlig ettersyn (PDF, 6 MB)