Eiendomsskattelister 2019

Eiendomsskattelista for Tynset kommune legges ut til offentlig ettersyn ved servicetorget i rådhuset den 1. mars. Listene blir liggende framme til 12. april.

Alle eiere av eiendom med ny eller endret takst vil få tilsendt melding om dette sammen med faktaopplysninger om eiendommen, som takstbeløp, skattebeløp og hvordan denne er fremkommet.

Eventuelle klager på eiendomsskatten, eller tilbakemeldinger om feil i grunnlaget, må framsettes skriftlig til Tynset kommune innen 6 uker fra utlegging av listene til offentlig ettersyn 1. mars. Listene kan leses  her. (PDF, 709 kB)

Klagefrist for 2019 er 12. april.

Eiendomsskattekontoret
Tynset kommune