Ekstra kommunestyremøte 15.02.21. - Ny investeringsramme Tynset legekontor

15.02.21. behandlet kommunestyret en ny investeringsramme til utbygging av Tynset legekontor. Under ser du opptak av dette møte.

NB: Beklagevis kom opptaksfunksjonen i gang noen minutter etter at møtet hadde startet.