Endring av parkering bak Tynset kulturhus

Tekniske tjenester varsler om at parkering bak rådhuset/kulturhuset vil bli stengt i uke 24. Det er også sannsynlig at arbeidet fortsetter i uke 25. Det vil da komme en ny varsel. Stenging er knyttet til omlegging av parkering og innkjørsel i forbindelse med utbygging av legekontoret og helsestasjon.

Under ser du en skisse på hvordan parkeringen vil bli etter hvert.

Klikk for stort bilde