Endring i vaksineintervall for ungdom 16-17 år

FHI anbefaler nå et lengre vaksineintervall for ungdom (årskull 2004 og 2005) som ikke tilhører risikogrupper. Den nye anbefalingen er et vaksineintervall på 8-12 uker. Begrunnelsen er lav risiko for alvorlig sykdom, det er vist at et langt intervall kan gi bedre vaksinerespons og dermed sannsynligvis mer langvarig beskyttelse.