Er du mellom 15-25 år, og har et kunstnerisk talent?

Kanskje nettopp du er kandidat til talentstipend på kr. 20.000,-? 

Les mer her, og søk innen 15. mai:

 "TALENTSTIPEND FOR UNGDOM:

Tynset kommune deler årlig ut et talentstipend til ungdom i alderen 15-25 år som satser innenfor en kunstnerisk uttrykksform. Det deles ut ett stipend pr. år og stipendprisen er på kr. 20 000,-. Hensikten med stipendet er å oppmuntre den som får stipendet til videre utvikling innenfor sin uttrykksform. Kandidater til stipendet må selv søke, og søknaden skal inneholde CV eller beskrivelse av hva søkeren har jobbet med innenfor sin uttrykksform, målsettinger for videre utvikling innenfor uttrykksformen og en plan for hva stipendet skal brukes til. Juryen legger vekt på at søkeren har en konkret plan for hva stipendet skal brukes til. Det er derfor viktig at dette kommer tydelig fram av søknaden, med et budsjett for det som er tenkt gjennomført for stipendpengene. Søknadsfristen for 2021 er 15. mai.

Søknad sendes til postmottak@tynset.kommune.no eller pr. post til Tynset kommune, kulturkontoret, rådhuset, Torvgata 1, 2500 Tynset. Spørsmål om stipendet kan rettes til kultursjef Beate Hjertager, tlf 906 19 060, e-post beate.hjertager@tynset.kommune.no.

 

Vedtekter for talentstipend for ungdom:

1)  Formålet med stipendet er å oppmuntre unge talenter innenfor kunstneriske uttrykksformer som musikk, dans, teater, litteratur, film eller billedkunst, til videre utvikling.

2)  Stipendet kan utdeles til ungdommer i alderen 15 – 25 år.

3)  Stipendet utdeles etter søknad. Søknaden skal inneholde en CV eller beskrivelse av hva søkeren har jobbet med innenfor sin uttrykksform, hva målsettingene er for videre utvikling innen uttrykksformen, en begrunnelse for hvorfor søkeren ønsker stipendet, og en plan for hva stipendet skal brukes til. Det legges ved dokumentasjon av noe søkeren har gjort, f.eks. ved hjelp av lydfil, bilder, film eller tekster.

4)  Tildelingen avgjøres av en jury bestående av en kulturskolelærer for billedkunst, kulturskolelærer innenfor musikk, kulturskolelærer i dans, leder Ttrafo, biblioteksjef og kultursjef. Kultursjef er juryleder.

5)  Juryen legger fram sin innstilling for formannskapet til vedtak.

6)  Tildelingen skjer i tilknytning til et relevant arrangement."

 

Klikk for stort bilde 

Kontakt

Beate Hjertager
Kultursjef
E-post
Telefon 62 48 52 12
Mobil 906 19 060