Helse- og omsorgssjef - strategisk lederstilling

Tynset kommune søker en tydelig og uredd leder med gjennomføringskraft og gode samarbeidsegenskaper.
Vi ønsker en leder som tar ansvar for å realisere våre planer og visjoner for videreutvikling av tjenestetilbudet i helse- og omsorgssektoren.

Velkommen som søker hos oss!