Høring - kommunedelplan for avfall og miljø

Kommunedelplan for avfall og miljø for perioden 2019-2025 er lagt ut på offentlig høring.

Informasjon er lagt ut på FIAS sin hjemmeside, og det bør også legges ut informasjon på kommunens hjemmeside.

Høringsuttalelser sendes FIAS innen 15.desember 2018.

Enten til firmapost@fias.no, eller til FIAS, Eidsveien 623, 2540 Tolga.