Høring – Ny politivedtekt for Tynset kommune

Kommunene i Nord-Østerdal har sammen med tjenesteenhetsleder for politiet i Nord-Østerdal samarbeidet om å samkjøre de respektive kommunenes politivedtekter. Arbeidet er ferdigstilt og formannskapet i Tynset kommune vedtok i møte 20.08.2020 å sende politivedtekten på høring.