Høring- Reiselivsplan for Tynset kommune

Det foreligger nå et utkast til ny reiselivsplan for Tynset kommune. Planen skal vedtas av kommunestyret på nyåret.
I forkant av dette sendes planen nå ut på en åpen høring.

Alle som har synspunkter til planen gis mulighet til å komme med meninger og kommentarer. Vi ønsker oss korte, konkrete innspill. Høringsinnspill sendes til

postmottak@tynset.kommune.no eller

Tynset kommune, Torvgata 1, 2500 TYNSET innen 15. januar 2020.

Link til planen, og en kortversjon av denne, finner du her: