Hva nå? - veien videre etter gjenåpning av Norge

Lørdag 25. september kl. 16.00 ble Norge gjenåpnet. Det er nå synlig på de aller fleste steder at mange av tiltakene vi har vært vant med er avviklet. Det betyr at plexiglass, skilt, klistremerker på gulv osv. blir tatt bort og avstandsregelen ikke gjelder lenger.

Beredskapsmessig går de fleste statlige etater tilbake i tilnærmet ordinær drift. Det samme gjelder for Tynset kommune.  I dag tidlig har krisestab i Tynset kommune hatt sitt siste ukentlige møte. Der ble det besluttet at krisestab ikke lenger er permanent etablert. Vi vil fortsatt følge situasjonen tett og ta grep om det skulle vise seg å bli nødvendig. Slik sett vil beredskapen fortsatt være på et høyere nivå enn det som var normalt før mars 2020.

Tynset kommune vil sette i gang en prosess for å evaluere hele hendelsesforløpet.  På denne måten ønsker vi å bli enda bedre rustet til å møte en eventuell krisesituasjon i framtiden - og dette uansett krisens art.

God helg! 🍁🍂🍁

Med hilsen

Tynset kommune