Hva vil vi med «Tronstua-tomta»?

Klikk for stort bilde 

Utvalg kultur og idrett ønsker å få innspill fra innbyggere og de ulike rådene på hvordan «Tronstua-tomta» ved Tylldalsveien 2 og Kongsveien 12 kan bli en møteplass for Tynsets befolkning. 

«Målet er at området skal være innbydende, attraktivt og tilgjengelig for alle aldersgrupper, samt at det skal kunne brukes til blant annet rekreasjon og lek.»

Innspillet sendes til postmottak@tynset.kommune.no innen 1. oktober 2020.