Ikke drikk vann fra naturen

Fungerende smittevernlege Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng advarer folk i hele fjellregionen om ikke å drikke vann fra naturen i områder med mye beitedyr, fugler og smågnagere. Dette gjelder særlig vann fra små vann, bekker og elver.
Vannet kan drikkes hvis det kokes eller desinfiseres på annen måte. Dette gjelder mest sannsynlig i lang tid fremover.

Les mer om harepest her.

Beskrivelse om hvordan døde, infiserte dyr med harepest skal håndteres leses her