Ikke hvis, men når...

 

Ikke hvis, men når....

Kommunens kriseledelse brukte morgenen i dag til øving på en case relatert til utbrudd av korona-virus på Tynset.

Det anses som svært sannsynlig at en slik situasjon vil oppstå. Øvelsen gjør kriseledelsen og følgelig våre avdelinger enda bedre rustet til å håndtere utbrudd, kvalitetssikre våre rutiner og sørge for at samfunnshjulene kan holdes i gang.