Informasjon om kommunale avgifter

De kommunale huseiergebyrene består av: eiendomsskatt, renovasjon, vann/avløp, og septik. Alle disse gebyrene faktureres sammen, og er fordelt på 4 terminer. Vannmåleroppgjøret for et år faktureres på første termin neste år.  Avløpsmengde regnes lik vannmengde.

Husk at du må betale eiendomsskatten selv om du har sendt inn klage.

Flere eiere?

  • Hvis en eiendom har flere eiere eller det skjer et eierskifte i løpet av året, må eierne bli enige seg imellom om hvordan de fordeler kommunale avgifter og eiendomsskatt.

Trenger du mer informasjon om din faktura?

  • Du kan også finne informasjon om din faktura om du logger deg på portalen Min eiendom som du også finner under selvbetjening på hjemmesida til Tynset. Du logger deg på med Bank-ID og finner all relevant informasjon knyttet til din eiendom.

Er du hytteeier?

  • Hytterenovasjon: f.o.m. 01.01.2023 vil fakturering av denne avgiften skje kvartalsvis, også om du kun har renovasjon om sommeren.  

 

12 terminer?

 Kan velges for eiendommer som har kommunale avgifter/eiendomsskatt over 6000,- + mva, og det kreves betaling med avtalegiro eller e-faktura. Kan opprettes ved og gå inn på «Min eiendom», under selvbetjeningsknappen eller ved å sende epost med navn, telefonnr og gnr/bnr til postmottak@tynset.kommune.no