Innreise fra utlandet - spørsmål og svar

For å bekjempe spredningen av koronaviruset, er det innført restriksjoner på innreise til Norge for utlendinger, som ellers ville hatt lovlig adgang til å komme. 

Konkrete spørsmål og svar kan du finne på Regjeringens sine nettsider.