Invitasjon som medarrangør til Tynset kommune sommerskole og sommeraktiviteter

I lys av den pågående Covid-19 pandemien har regjeringen i år bevilget ekstra midler til tilretteleggelse av et sommertilbud for elever i grunnskolen. Tynset kommune ønsker å invitere kommunens lag og foreninger med som arrangører.

Utdanningsdirektoratet skriver i bevilgningen:

Målet med sommerskolen er å gi flere unge en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie i 2021, samt en mulighet til å få faglig påfyll.

Vi ser også at dette kan være en arena hvor lag og foreninger har muligheten for å vise seg frem og øke rekrutteringen.

Kriterier for søknad

Dere kan nå søke om støtte til å arrangere sommeraktiviteter innenfor de kriterier som er satt under.

Aktiviteten må:

 • være tilpasset målgruppen 1.-10. trinn eller deler av den.
 • være lagt til uke 25-32
 • tilbudet skal være gratis for elevene
 • ha mål om å gi elevene en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktivitet. Dette kan inkludere kulturell, idrettslig eller annen faglig opplæring.
 • Være for barn og unge i Tynset kommune

 

Søknad

Søknaden må inneholde:

 1. En skisse for aktiviteter, inkludert mål
 2. Total kostnadsramme (inkl. lønn, utstyr o.l.) det søkes midler til
 3. Når aktiviteten skal være
 4. Antall plasser til elever
 5. Hvilken aldersgruppe aktiviteten er for
 6. Antall voksne som er til stede
 7. Ansvarlig arrangør

Kursene må tilfredsstille kommunens krav til politiattest for ansatte og smittevernhensyn, og dette koordineres i samarbeid med kommunen.

Har dere ikke mulighet til å oppfylle kriteriene over vil det fortsatt være mulig å bidra med aktiviteter i løpet av sommeren, men det vil dessverre ikke være den samme økonomiske støtten. Vi ønsker å markedsføre alle aktiviteter samlet, så gi oss beskjed om hva som skjer.

For interesse og mer informasjon angående sommeraktiviteter ta kontakt.

Søknadsfrist: snarest og senest innen 18.mai.

Søknad og eventuelle spørsmål sendes til:

Beate Hjertager beate.hjertager@tynset.kommune.no 62 48 52 12 / 90 61 90 60  

Hege Hoel  hege.Hoel@tynset kommune.no  62 48 50 40 / 95 48 01 17