Invitasjon til åpent møte 07.11.19 kl 17.00-19.30

Utkast til Reiselivsplan

Vi har laget et utkast til Reiselivsplan for Tynset 2030 som vi vil presentere på et åpent møte torsdag 7. november. Planen foreslår mål, strategier og konkrete tiltak for utvikling av reiseliv- og opplevelsesnæring i kommunen vår. Utkastet blir for første gang presentert og diskutert på dette møtet.

Møtet vil bli ledet av Børre Berglund, 2469 Reiselivsutvikling AS som har ført planen i pennen.

Møtet finner sted på Tynset rådhus, Kommunestyresalen i 9. etg.

Agenda

17.00   Velkommen og hensikt v/ ordfører

17.15   Gjennomgang av planen v/ Børre Berglund

18.00   Diskusjon av mål, strategier og tiltak, ledet av Børre Berglund

            - Er målene de riktige? Er det dette vi vil utvikle?

            - Treffer strategiformuleringene?

            - Er tiltakene gjennomførbare?

19.00   Videre arbeid med planen

            - Politisk prosess

            - Forankring i andre miljøer

19.30   Avslutning

Det serveres kaffe og forfriskninger på møtet.

Med vennlig hilsen

Merete Myhre Moen
Ordfører