Kjenner du en Ludvig?

Klikk for stort bilde For siste gang skal Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) dele ut Hedmark fylkes trafikksikkerhetspris, Ludvigprisen, for 2019.

Fra 2020 blir det Innlandet trafikksikkerhetsutvalg som bestemmer om det blir trafikksikkerhetspris , hva den skal hete og hvem som eventuelt skal få den.

Ludvigprisen er en påskjønnelse til enkeltpersoner, lag eller foreninger i Hedmark som har gjort en spesiell innsats for trafikksikkerheten i fylket.

Prisen gis for planlagt, iverksatt eller gjennomført trafikksikkerhetsarbeid. Den gis kun for frivillig, ulønnet innsats og ikke til noen som har kommersielle interesser i dette arbeidet. Kandidater som i  jobbsammenheng gjør en innsats utover hva som kan forventes , er aktuelle. Prisen kan gis til frivillige lag eller organisasjoner som har trafikksikkerhet i sine statutter og/eller legger vekt på å formidle gode holdninger og sikker adferd gjennom sine samlinger og aktiviteter.

Ludvigprisen består av et diplom og 10.000 kroner. Frist for å komme med forslag til kandidater er fredag 22.november 2019. Les mer her.

Forslag sendes Hedmark trafikksikkerhetsutvalg v/ Marit Nyhuus, som er sekretær for utvalget.