Kom med forslag til Tynset kommunes kulturpris!

Vi ønsker oss mange forslag fra lokalbefolkningen til aktuelle kandidater til Tynset kommunes kulturpris.  Kandidater kan være enkeltpersoner eller organisasjoner som har særlig tilknytning til kulturlivet i Tynset kommune. Formålet med prisen er å stimulere kulturlivet i Tynset kommune ved å gi honnør for særlig fortjenestefull innsats innenfor rammen av det utvidede kulturbegrep.

Forslag på kandidater til Tynset kommunes kulturpris sendes Tynset kommune innen 15. mai.

Forslagene kan sendes på e-post til postmottak@tynset.kommune.no eller pr. post til Tynset kommune, Kulturkontoret v/Beate Hjertager, Rådhuset, Torvgata 1, 2500 Tynset.

 Klikk for stort bilde 

     VEDTEKTER TYNSET KOMMUNES KULTURPRIS:

  1. Tynset kommune kan hvert år dele ut en kulturpris. Prisen deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som har særlig tilknytning til kulturlivet i Tynset kommune.
  2. Formålet med prisen er å stimulere kulturlivet i Tynset kommune ved å gi honnør for særlig fortjenestefull innsats innenfor rammen av det utvidede kulturbegrep. Samme person kan unntaksvis motta prisen mer enn en gang.
  3. Lokalbefolkningen oppfordres til å sende inn forslag på aktuelle kandidater. Oppfordringen bekjentgjøres på en hensiktsmessig måte. Kommunen kan også selv fremme kandidater.
  4. Kulturprisen er på kr 10 000. I tillegg vil det utdeles en kunstgjenstand som skal være til varig minne om at prisen er mottatt.
  5. Oppdraget med å lage minnegjenstanden skal hvert år gå til en kunstner med tilknytning til kommunen. Tynset formannskap, etter innstilling av kulturkontoret, velger ut hvem som skal få oppdraget med å utarbeide minnegjenstanden.
  6. Tildelingen av prisen avgjøres av Tynset formannskap. Kandidater og votering offentliggjøres ikke. Avgjørelsen er endelig.
  7. Offentliggjøring og overrekkelse av prisen bør finne sted ved en passende kulturell/høytidelig anledning.
  8. Den årlige utdelingen kan utelates dersom kommunen ikke finner en passende kandidat.

Kontakt

Beate Hjertager
Kultursjef
E-post
Telefon 62 48 52 12
Mobil 906 19 060