Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø

Det varsles om oppstart av arbeid med kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø for Tynset kommune.

 

Her finner du høringsdokumentene:

 

Merknader/innspill til planarbeidet og/eller planprogram sendes skriftlig innen 21.04.2021 til:  aor@feste.no

 

Klikk for stort bilde