Kommunedelplan - skilt og reklameinnretninger

Plan til høring og offentlig ettersyn.

KDP Tynset tettsted, § 1.17, Bestemmelser og veiledning for skilt – og reklameinnretninger.

I medhold av plan og bygningslovens § 12- 10 vedtok formannskapet i Tynset 20.06.19, sak nr 77/19 å legge Revidering av KDP Tynset tettsted, § 1.17, Bestemmelser og veiledning for skilt – og reklameinnretninger  ut til høring og offentlig ettersyn.

Formålet med planen er å endre bestemmelsene slik at Tynset sentrum får et helhetlig visuelt preg, basert på moderne belysningsteknologi. 

Bestemmelser og veiledning for skilt- og reklameinnretniger Tynset kommune  (PDF, 2 MB)
Plandokumentene er tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicetorg frem til 09.08.19.