Kommunedirektør Erling Strålberg

Kommunedirektør Erling Strålberg har bedt om midlertidig fritak for ansvaret som kommunedirektør i Tynset kommune grunnet personlige forhold. Tidsperspektivet er usikkert. 

Assisterende kommunedirektør Amund Aarvelta vil fungere som kommunedirektør fra og med i dag 28.02.23 før langsiktig konstituering behandles av kommunestyret 28.mars.