Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 - Åpningstider Valgdagen 11. september

Holmen krets: Søndag 10. september kl. 14.00-18.00 og mandag 11. september kl. 09.00-19-00.                  Tylldalen krets: Mandag 11. september kl. 12.00-18.00.                                                                                        Kvikne krets: Mandag 11. september kl. 12.00-18.00.

Stemmesteder og åpningstider på valgtinget/valgdagene i Tynset:

Holmen krets, Smea i kulturhuset: Søndag 10. september kl. 14.00–18.00 og mandag 11. september kl. 09.00–19.00
Tylldalen krets, Tylldalen samfunnshus: Mandag 11. september kl. 12.00–18.00
Kvikne krets, Kvikne skole og barnehage: Mandag 11. september kl. 12.00–18.00

Du må ha med legitimasjon når du skal stemme. Det er ikke nok å ha med valgkort, eller å oppgi navn og fødselsdato.
Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Det er også mulig å benytte andre former for legitimasjon, men minstekravet er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde.

Det er ikke nødvendig å ta med valgkort, men dersom du gjør det vil det gå raskere i valglokalet. 

Disse dagene må du stemme i kommunen der du er registrert som bosatt i folkeregisteret.

Husk at dersom du lurer på noe når du er i valglokalet kan du spørre en valgfunksjonær.

Godt valg!

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023