Koronavaksinasjon 3. dose og influensavaksinering

Tynset kommune vil vaksinere både mot koronavirus og influensa på tidspunktene som er beskrevet under. Det vil ikke bli sendt ut SMS og det er ingen timebestilling. Ber om at besøkende bruker munnbind. Du må regne med litt ventetid. 

Det gis også tilbud om influensavaksine til de over 65 år og risikogrupper. OBS! Det må gå minst 7 dager mellom koronavaksine og influensavaksine.

Planen videre er som følger:

14. desember kl. 08.00-15.30 – 60-64 år. Det må gå 6 måneder mellom dose 2 og 3.

20. desember kl. 13.00-16.00 – 55-59 år. Det må gå 6 måneder mellom dose 2 og 3.

04. januar kl. 08.00-15.30 – 50-54 år. Det må gå 6 måneder mellom dose 2 og 3.

Har du ikke har anledning til å komme på den dato alderssegmentet ditt er satt opp, møt bare på neste mulig dato. 

Har det ikke gått anbefalt intervall mellom dose 2 og 3 på den oppgitte datoen for din aldersgruppe, kommer du på drop-in på en vaksinedag senere.

Har du ennå ikke tatt 1 eller 2 dose koronavaksine, kom gjerne på en av disse dagene.

Mvh
Vaksinasjonsteamet