Kurs i mestring av belastning

Kurset er utarbeidet for personer som ønsker å bedre sin evne til å regulere og mestre belastninger, knyttet til arbeidsliv/skole, helse og privatliv. Les mer her. (PDF, 272 kB)

Interesserte bes ta kontakt med Heidi Øien (916 37 921) eller Kjetil Lorentzen (404 19 118) i god tid før 06.02.19 da vi gjennomfører forsamtale før oppstart.