Landbrukskontoret for Alvdal og Tynset inviterer til infomøter

Tema produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd.

Les mer her. (PDF, 304 kB)