Ledig stilling som psykolog

Norske kommuner blir lovmessig forpliktet til å tilby psykologtjenester innen 2020. Tilbudet skal ha lav terskel, være uten ventetid og være gratis. Fem kommuner i Nord-Østerdal har gått sammen for å etablere en interkommunal psykologtjeneste tilknyttet helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Dette samarbeidet inkluderer kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset - forkortet til FARTT-kommunene. Det bor ca. 13 500 innbyggere i disse fem kommunene.Det skal etableres to faste 100 %-stillinger som psykolog. Vertskommune er Tynset kommune og stillingene vil bli underlagt leder for helsestasjonen.

Tiltredelse 01.10.2018 eller etter avtale.

Les mer her.