Lokal høring - klagesak på vedtak om skrivemåten av stedsnavn i Tynset kommune

Oppstart klagesak i navnesak Tynset kommune, saken gjelder navn med varianter av skrivemåter: Åkran-/Åkrann-/Aakrann og Hovd-/Hobd-/ Hop-

Statens kartverk gjorde 02.01.2023 vedtak om skrivemåtene Åkran og Hovdsætran ,fl. i tynset kommune. Vedtaket ble påklaget. Det er nå reist klagesak, og Statens kartverk har sendt saken på lokal høring.

Høringsuttalelser sendes Tynset kommune innen utgangen av mars 2023.

Gå til Kunngjøringer og Høringer for mer informasjon og dokumenter i saken.