Losgård hyttegrend - endelig vedtak

Plankart 20.03.23 (PDF, 6 MB)Kommunestyret vedtok den 29.08.23, sak 61/23; Detaljregulering for Losgård hyttegrend, Plan-ID 202004.

Formålet med reguleringen er å etablere et hyttefelt ved Kviknedøltjønna, ca. 1 km før Savalen sentrum. Planområdet er på totalt ca. 103 daa, og legger til rette for 27 tomter /boenheter.  
 

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret:

Gå til samlet saksfremstilling sak 61/23 (PDF, 189 kB)

Plankart datert 20.03.23 (PDF, 6 MB)

Bestemmelser datert 20.03.23 (PDF, 137 kB)

Planbeskrivelse datert 20.03.23 (PDF, 11 MB)

ROS datert 17.03.23 (PDF, 2 MB)

Klageadgang: 

Det er klageadgang på vedtaket­.                         

Klagefristen er 3 uker fra du ble gjort oppmerksom på vedtaket.                                                                

Klagen skal sendes til

Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, Torvgata 1, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 01.10.23.