Maksimal sats for fellingsavgift for jaktåret 2019/2020

  • Fellingsavgift elg, voksen : kr. 562,00
  • Fellingsavgift elg, kalv: kr. 331,00
  • Fellingsavgift hjort, voksen: kr. 430,00
  • Fellingsavgift hjort, kalv: kr. 261,00
  • Fellingsavgift villrein, voksen: kr. 308,00
  • Fellingsavgift villrein, voksen: kr. 180,00