Mammografi for kvinner i Tynset kommune

Alle kvinner i Tynset kommune født 1951-1970 inviteres til mammografiundersøkelse fra 16.9.-31.10.2019. I alt 720 kvinner vil få invitasjon til å undersøke brystene i mammografibussen på parkeringsplassen ved Tynset legekontor. Alle som har digital postkasse, vil få invitasjonen sin digitalt.

Hvem: Kvinner i Tynset kommune født 1951 - 1970.
Når:    16. september - 31. oktober 2019.
Hvor:   På parkeringsplassen ved Tynset legekontor.

Dersom det er behov for tilleggsundersøkelser, vil kvinnene bli innkalt til Brystdiagnostisk senter på Sykehuset Innlandet, Hamar.

Brystkreft
Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge, og utgjør i dag om lag 22 prosent av alle krefttilfeller hos kvinner. I år 2017 fikk 3589 kvinner diagnosen. Mammografiprogrammet oppdager om lag 1300 nye brystkrefttilfeller per år, de fleste i et tidlig stadium.

Mammografiprogrammet
Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i laderen 50 - 69 år om mammografi annethvert år. Tilbudet gis i tråd med internasjonale anbefalinger. Regelmessig mammografi er i dag den viktigste metoden for å oppdage svulster i et tidlig stadium. Tidlig oppdagelse gir ofte bedre overlevelse, og øker sjansene for mer skånsom behandling.

I mammografiprogrammet kvalitetssikres tilbudet ved at alle bilder tydes av to røntgenleger. Dersom brystkreft oppdages, er rutinemessig oppfølging sikret ved det brystdiagnostiske senteret.

Målsettingen for programmet er å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres.
Oppmøtet i Mammografiprogrammet er om lag 75 prosent på landsbasis. I forrige runde møtte 78% av kvinene fra Tynset kommune.

For mer informasjon
Leder Mammografiprogrammet, Solveig Hovind
tlf.: 22 45 13 00, mammografi@kreftregisteret.no 

www.kreftregisteret.no