Mangler du sportsutstyr? BUA har løsningen!

Vinterferien nærmer seg. Ingen grunn til å la mangel på sportsutstyr sette en stopper for lek og moro. BUA har gratis utstyr til utlåns og det kan disse to guttene på video fortelle/vise mer om.