Melding om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Ya bru

 

Statens vegvesen melder om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Ya bru på riksveg 3, i Tynset kommune, jf. Plan og bygningsloven §§ 3-7 og 12-8.

Reguleringsplanen skal legge til rette for å erstatte eksisterende bru med en ny, inklusiv nødvendig opparbeidelse av tilstøtende veg og midlertidig omkjøringsveg.

Tiltaket er å bygge ny bru, med tilstøtende veg.

Les mer her. (PDF, 279 kB)