Merk: Endret dato for neste Formannskapsmøte.

På vegne av ordfører informeres det herved om at møtedatoen for neste formannskapsmøte er endret til 19. oktober 2022.