Midler til frivillige trafikksikkerhetstiltak og Ludvigprisen

Også i 2019 vil Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) dele ut midler til frivillige trafikksikkerhetstiltak. Til sammen cirka 100.000 kroner.

Støtte kan gis til gjennomføring av praktiske eller holdningsskapende tiltak som på en eller annen måte fremmer trafikksikkerheten i fylket.

Hedmark trafikksikkerhetsutvalg skal også dele ut Hedmark fylkes trafikksikkerhetspris, Ludvigprisen for 2018, og ønsker forslag på enkeltpersoner, lag eller foreninger som har gjort/gjør en spesiell innsats for trafikksikkerheten i fylket. Prisen har sitt navn etter Kjell Aukrusts Ludvig, som i sin aftenbønn takker for at han i dagens løp ikke er overkjørt, men fortsatt oppegående og ved god helse. På Ludvigprisens diplom tilføyes: Hold endelig aue me’n Solan Gundersen så’n itte kjører for fort gjennom Østerdalen.


Statutter for prisen. (PDF, 76 kB)

Søknads- og forslagsfrist er 10. februar 2019.

HTU behandler begge deler i sitt møte 21. februar 2019.