Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har ledige stillinger

Stilling som brannforebygger/feiersvenn - les mer her. (PDF, 611 kB)

Stilling som brannforebygger - les mer her. (PDF, 617 kB)