Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS - ledig stilling

Har du lyst til å jobbe i brannforebyggende avdeling?
Fra 6. april 2021 har vi ledig 100 % fast stilling som branningeniør/-inspektør i brannforebyggende avdeling ved Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Kontorsted er ved brannforebyggende avdeling i Elverum. Den som blir ansatt må påberegne en del reisevirksomhet i våre eierkommuner. For en jevnere kjønnsbalanse oppfordres kvinner til å søke. Les mer her. (PDF, 641 kB)