Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Klikk for stort bilde 

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 350 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge". Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Målet er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet. Det søkes gjennom søknadsportal. I regelverket til tilskuddsordningen er det beskrevet hva man kan søke tilskudd til og hvilke kriterier som må være oppfylt for å søke. Det er viktig at søkere setter seg godt inn i regelverk og veileder og krav til rapportering:

Søknadsfristen er 4. desember 2020.