Nye karanteneregler fra 1. juni

Klikk for stort bilde 

Karantenereglene i covid-19 forskrifta er justert fra 1. juni. Viktigste endring er at nærkontakter til person med påvist koronavirus, som ikke er i samme husstand eller har tilsvarende tett kontakt, ikke trenger karantene. Vedkommende skal isteden følges opp med testing. Dette har vi god kapasitet til i Tynset kommune. Dette blir selvfølgelig en vurdering smittevernansvarlig må gjøre om dette, eller om vanlig karantene er hensiktsmessig.  

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

§ 8. Karanteneplikt etter nærkontakt med bekreftet smittet person

Person som har hatt nærkontakt, jf. § 3, med en person som er bekreftet smittet av SARS CoV-2, senere enn 48 timer før vedkommende fikk de første symptomer på smitte, skal oppholde seg i karantene i ti døgn etter kontakten dersom personen:

A) bor i samme husstand som den bekreftet smittede eller som har tilsvarende tett kontakt

B) har pleiet den bekreftet smittede eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, uten å ha brukt anbefalt smittevernutstyr

Personer som ikke er nevnt i første ledd bokstav a og b, og som har hatt nærkontakt som nevnt i første ledd, skal kontakte helse- og omsorgstjenesten for testing ( dag 3 og 7).