Oppdatering 04.09.20.

Dagens videosnutt v/ ordfører og rådmann gir deg en kort statusoppdatering. I tillegg kommer kommuneoverlegen med en presisering vedrørende testing:

Det er ønskelig at alle med nyoppståtte luftveisinfeksjoner tar kontakt for testing. Unntak for dette er symptomer med kjent årsak og små barn <10 år med kun tett nese, men dei skal også være heime om dette er ein infeksjon som starter.

Du kan dra tilbake på jobb/skule/barnehage når du er heilt frisk, her negativ test og har kun lette restsymptomer.

Små barn med kun tett nese kan etter eit par dager returnere til skule og barnehage om allmenntilstanden er god uten å testes.