Oppdatering vedrørende smittesituasjon 23.12.2020

En person som oppholder seg i Tynset fikk i dag melding om positiv prøve på koronavirus gjennom smittesporingsteamet i en annen kommune. Ved hjelp av testing og kommunens smittesporingsteam har vi funnet to personer til som har positive prøver. 11 nærkontakter har negative prøver og er satt i karantene, og det er god oversikt over situasjonen. Alt tyder derfor på at kommunen har kontroll på smitteveien, og at det ikke skal være fare for ytterligere smittespredning fra disse tilfellene. Personene som er smitta oppholder seg foreløpig isolert i kommunen og følges opp av legetjenesten. To har lette symptomer.  

Det er totalt 22 personer i kommunen som er i nærkontakt-karantene, og smittefaren er økt som følge av tilreisende i julehøytida. Kommunen anbefaler å følge alle smittevernråd som allerede er gitt, og ha lav terskel for å teste seg.