Oppstart av arbeidet med "Handelstorget"

Arbeidene med «Handelstorget»  vil starte rett over helga og medfører at det ikke lenger vil bli parkeringsmulighet på dette området. Adkomst til hjørnebygget og Alvdal/Tynset Sport blir prioritert.

  • Avsperring med byggegjerder vil bli utført i løpet av helgen
  • Skilting vil bli utført på mandag 19. juli
  • Arbeidene starter med riving og fjerning av eksisterende lysmast, asfalt etc.

Tynset kommune beklager de ulempene dette bringer med seg for publikum, men gleder seg til å se det ferdige resultatet. 
Under ser du en skisse til hvordan området er tenkt utformet (NB: Det er kommet noen små endringer i ettertid).