Oppstart av navnesak 2018/349 - Åkran/Åkrann/Aakrann i Tynset kommune

I forbindelse med tildeling av adressetilleggsnavn i Tynset kommune har Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene tatt opp navnesak for bruksnavnet Åkran/Åkrann/Aakran, jf. brev datert 27.08.2018.

Les mer her. (PDF, 503 kB)

Høringsuttalelser rettes til Tynset kommune postmottak@tynset.kommune.no frist 16.11.18.