Oppstart av navnesak 2019/48 – Nyset mfl. i Alvdal kommune

I forbindelse med tildeling av adressetilleggsnavn i Alvdal kommune har Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene reist navnesak for bruksnavnet Nyset m. fler. I denne sammenheng er det et par av disse navnene som ligger i Tynset kommune. Derfor reises navnesak til de navnene her.

Mer informasjon om navnesaken og liste over navnene ligger her (PDF, 231 kB).

Høringsfrist den 03.01.2020. Høringsuttalelser rettes til Tynset kommune postmottak@tynset.kommune.no.