Oppstart av pårørendeskole

I høst vil det holdes et kurs for pårørende til personer med demens i Tynset kommune. Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du som pårørende kunnskap om demens, treffe andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området. Kurset er lagt opp over 4 samlinger og inneholder ulike temaer som er relevant for pårørende til demente personer.

Hver kurskveld vil starte med forelesninger, og fortsetter med gruppesamtaler knyttet til dagens tema.

Målsetningen med pårørendeskolen er å gi:

- Pårørende økt kunnskap om demenssykdommer

- Innsikt i metoder for kommunikasjon og samhandling med personer med demens

- Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover og hvordan man får kontakt med hjelpeapparatet

- Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende som er i samme situasjon.

Pårørendeskolen starter opp tirsdag 30. oktober og vil fortsette med samlinger 6.,13. og 20. november. Hvis du er interessert så ta kontakt med Demenskoordinator Inger Elise Næss så snart som mulig på 488 68 482.