Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus ble publisert og implementeres trinnvis fra høsten 2018.

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

De tre første pakkeforløpene ble lansert i september 2018, og ble tatt i bruk fra januar 2019. Det er:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge.
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne.
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Mer informasjon finnes på Nettsiden til Helsedirektoratet-Pakkeforløp for psykisk helse og rus

I Tynset kommune kan du ta kontakt med Psykisk Helsetjeneste v/Avdelingsleder Ingeborg Heggem for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus.