Plan til høring og offentlig ettersyn - Bjørnsmoen

I medhold av plan og bygningslovens § 12- 10 vedtok formannskapet i Tynset 06.09.18 å legge detaljregulering for Bjørnsmoen ut til høring og offentlig ettersyn.

Bilde-kart Bjørnsmoen - Klikk for stort bilde

Planforslagets hovedformål er å legge til rette for oppføring av næringsbebyggelse med tilhørende anlegg og parkering, og fortau fra rundkjøring frem til atkomst til ny næringsbebyggelse. Næringsbygget planlegges benyttet til forretning.

Planområdet ligger i Tynset sentrum. Totalt utgjør planområdet et areal på ca. 6,8 daa.

 

Kommunens saksframlegg og vedtak i Formannskapet kan leses her (PDF, 3 MB).

Særutskrift sak 17/1385, F-skapssak 111/18

Plandokumentene kan leses her:

  1.  

Plandokumentene er tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicetorg frem til 05.11.18.

Dersom det er merknader eller innspill til planforslaget ber vi om at det gis skriftlig beskjed innen 05.11.18 til Tynset kommune: postmottak@tynset.kommune.no eller til Avdelingen for plan byggesak og geodata, 2500 Tynset.