Pressemelding fra ordføreren - tilsetting av rådmann i Tynset kommune

Kommunestyret i Tynset vil få tilsetting av ny rådmann på sakslista og som sak i sitt møte den 18. juni 2019. Sakene til kommunestyremøtet blir sendt ut i dag og i den forbindelse offentliggjøres ansettelses- og forhandlingsutvalgets innstilling ovenfor kommunestyret.

Det informeres om at et enstemmig utvalg innstiller Erling Strålberg som ny rådmann i Tynset kommune.

Med hilsen

Merete Myhre Moen

ordfører