Pressemelding fra Tynset kommune ved kommuneoverlege og ordfører 13.03.20 kl. 17.15

Vi ønsker ved inngangen til helga å gjenta viktigheten av at folk fortsetter med å oppholde seg der de er, og ikke reiser inn eller ut av regionen. Dette er ekstremt viktig for å begrense smittepress, og forsinke pandemiforløpet.

Vi vet at folk ankommer regionen til tross for våre anbefalinger. Da er det viktig at de som ankommer regionen nå setter seg selv i karantene i 14 dager.

Det er den nye sterke anbefalingen fra oss; nemlig at alle som har ankommet regionen fra og med i dag, skal forholde seg til bestemmelsene om karantene. Dette lovhjemles via smittevernloven.

Karantene betyr at man skal holde seg hjemme, eller alternativt ute i friluft og samtidig unngå store ansamlinger av mennesker. Man skal f.eks. ikke gå på butikken for å handle mat når man er i karantene.

Husstandsmedlemmer av person i karantene, er ikke selv i karantene. (Ny beskjed fra FHI i dag). Unntak er hvis personen i karantene har symptomer som luftveisplager eller feber.

For eventuelt å få hjelp til innkjøp av mat, medisiner etc. for de som er i karantene viser vi til kommunens hjemmeside og pressemelding fra ordfører tidligere i dag 13. Mars.

Merete Myhre Moen

ordfører